PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİ
PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı & İçerik

Gerçekleştirilen Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama Eğitiminde, yasal mevzuat, patlamadan korunma dokümanı taslağı ve örnekleri ile patlamadan korunma dokümanı hazırlamayı öğrenecek ve İşletmelerde yasal mevzuata uygun, standartların belirlemiş olduğu çerçevede Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlayabiliyor olacaksınız.
 
İşyerlerinde Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlanması gerekmektedir. Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında hazırlanması gereken bu belgeyi hazırlamayı patlamadan korunma dokümanı hazırlama kursu ile öğreneceksiniz.
 
 

Önkoşul

Yok

Kimler Katılabilir

İş güvenliği uzmanları, kimyagerler, kimya mühendisleri ile diğer mühendisler, iş sağlığı ve güvenliğine ilgi duyan bu konuda kendini geliştirmek isteyen kişiler, Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması konusunda yetkinlik sahibi olmak isteyenler,. Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Elektrikli Cihaz ve Tesisatı kurma ile ilgili çalışanlar patlamadan korunma eğitimi almalıdır.

Eğitim İçeriği & Amaçları

 • ATEX Direktifleri, Patlayıcı Ortamlar Mevzuatı ve Yükümlülükler
 • ATEX Patlamalarının Dinamiği, Tehlikelerin Anlaşılması
 • Yanma Kimyası ve Yangının Davranışı
 • Katı Sıvı ve Gazların Yanma, Parlama ve Patlama Davranışları
 • Patlamaların Mekanizması ve Dinamiği
 • Tutuşma Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LEL ve UEL, Molekül Ağırlığı, Özgül ağırlık
 • Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerler, Bu Ortamın Kalıcılığı ve Bölge (Zone) lerin Belirlenmesi
 • Zone Hesaplamaları
 • Bertaraf Yöntemleri ve Havalandırma,
 • Yanıcı Madde Kullanmamak
 • İnertleştirme (Azot, Karbondioksit vb. ekleme)
 • Seyreltme
 • Havalandırma (Havalandırma Hesapları)
 • Mühendislik Önlemleri Sonucu Ortaya Çıkan Zone Haritası
 • Zone 0, Zone 1, Zone 2;
 • Zone 20, Zone 21, Zone 22
 • Tüm Tutuşturucu Kaynakların Kontrolü
 • Kategori 1,2,3, Eksproof Ekipman Kullanımı
 • Statik Elektrik Önlemleri ve KKD
 • Mekanik Kıvılcımlar
 • Diğer Tutuşturucu Kaynakların Önlenmesi Yöntemleri
 • Patlayıcı Ortam Patlamalarının Etkisinin Azaltılması
 • Basınca Dayanıklı Yapı
 • Yeterli Yırtılma Yüzeyi, Patlama Menfezleri
 • Patlama Kapakları ve Diskleri
 • Domino Etkisinin Önlenmesi
 • ATEX için Acil Durum Planı
 • Acil durum planlarının yasaların güvenilirlik çerçevesinde ele alınması
 • Acil durum planı ile sistemin bir bütün hale getirilmesi
 • Risk Değerlendirmesi Yöntemlerinin Uygulanması
 • Bilinen risk değerlendirmesi yöntemleri
 • Uygun risk değerlendirmesi yönteminin seçimi
 • Seçilmiş olan yöntemin patlayıcı atmosfer risk değerlendirmesinde uygulanması
 • Saha çalışmalarından örnek uygulamaların paylaşımı
 • Örnek Yapılmış Patlamadan Korunma Dokümanları Üzerinde Çalışma
 • Dokümanın incelenmesi
 • Soruların cevaplanması
 • Katılımcılarla birlikte hesaplama ve risk analizi çalışmaları ile yönlendirme
 
Katılımcı Sayısı : 15 Kişi/1 Eğitmen
 
Süre : 16 Saat (2 Gün)