YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

l HİZMETLERİMİZ l
YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ
YANGIN RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Yangın Risk Değerlendirmesi Nedir ?

İşyerindeki binaların, açık veya yarı açık alanlarının, malzeme ve teçhizatın Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği, ilgili ulusal veya uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri referans alınarak olası yangın riskleri açısından değerlendirmesi ve bu önlemlerin belirlenmesi işlemidir.

Yasal Gereklilik

Aslında binalar proje aşamasında iken yangına karşı tüm önlemlerin alınması esastır. Ülkemizde çoğu zaman bu durumun mümkün olmadığı yani işletmelerin kurulu düzende faaliyetlerine devam ettikleri göz önünde bulundurulduğunda sık sık yangın ile ilgili medya haberlerinden de anlaşılacağı üzere yangın ile ilgili tedbirlerin hassasiyetle ele alınması gerekmektedir.
Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği Md 6-1’e göre yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından yapı sahipleri veya işletmeci olan işveren sorumludur.
Aynı yönetmelik Md 6-6’ya göre ise; sigorta şirketleri, yangına karşı sigorta ettirme talebi aldıkları binalarda, tesislerde ve işletmelerde Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığını kontrol etmek mecburiyetindedir.
Yangın Risk Değerlendirmesi bu zorunlulukların analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla işletmeyi her açıdan teminat altına almaya yönelik önemli bir çalışmadır.

3.Yangın Risk Değerlendirmesi nasıl yapılır ?

Öncelikle Eryılmaz Group teknik danışmanları işyerindeki yangınla ilgili mevcut önlemleri yerinde görerek, binayı inceledikten sonra ilgili projeleri inceleyerek bir ön yangın tehlike analizi hazırlar.
Bina ve yapılan işe uygun olacak şekilde bir Yangın Kontrol Listesi (checklist) sunarlar.
Daha sonra işletmede bina ve yangın tesisatı ile üretim süreçleri hakkında bilgisi olan ilgili kurum yöneticileriyle bir toplantı yapılarak Yangın Kontrol Listesindeki sorular birlikte değerlendirme yaparlar.
Son aşamada ise tespit ve önerilerle birlikte Yangın Risk Değerlendirme Raporu hazırlanarak işyeri yetkilisine teslim edilir.