ACİL DURUM BİLİNCİ EĞİTİMİ

l HİZMETLERİMİZ l
ACİL DURUM BİLİNCİ EĞİTİMİ
ACİL DURUM BİLİNCİ EĞİTİMİ

Acil Durum Bilinci Eğitimi Amacı ve İçerik
 
Afet ve Acil Durumlarda çalışanlar, vatandaşlar, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının zarar görebilirliği Afet Yönetimi Eğitimi ile azaltabilir. Afet Yönetimi , afet ve acil durumlara karşı bütün toplum seviyelerinde nasıl önlem alınabileceğine ilişkin ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturmak için geliştirilmiştir. Acil yardım ve afet yönetimini iyi planlayan ve acil afet yönetimi tatbikatı yapan kişi ve kuruluşlar, deprem başta olmak üzere diğer afetlere de hazırlıklı olur, acil yardım ve afet yönetimini serinkanlı ve etkin bir şekilde uygulayabilirler. Bu eğitim, afet ve acil durum yönetimi konusunda kişi ve kuruluşların bilip uygulaması gereken temel bilgileri içerir.
Bu eğitimin sonunda afetler hakkında genel bilgilerle birlikte bir afet öncesinde, anında ve sonrasında neler yapmanız gerektiğini, afetlere nasıl hazırlanmanız gerektiğini ve ne şekilde müdahale edildiği hususunda bilgilere sahip olmakla beraber, malınızı ve canınızı ne şekilde ve neler yaparak koruyacağımızı ve hasarı en aza indirmenin yollarını öğrenmeyi kapsar.

Kimler Katılabilir

Bu eğitimi tüm çalışan ya da çalışmayan, bu konu ile ilgili görevli olan ya da olmayan tüm personelin alması gerekmektedir.
Bu eğitimi çalışanların tamamının alması gerekli ve önemlidir. Bilinçsiz çalışanlar bir olay anın da sergileyecekleri yanlış hareketler sonunda olayın daha fazla büyümesine yayılmasına ve kazalara daha çok sebep verdikleri tespit edilmiştir.

Eğitim İçeriği 

İlgili Mevzuatın İncelenmesi
18-06-2013 tarih ve 28681 sayılı İş Yerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik
20-06-2012 tarih ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Türkiye’deki Afet Yönetim Sisteminin Gelişimi
Sivil Savunma, AFAD(Afet ve Acil Durum Başkanlığı); Ülkemizdeki Afet Yönetimine Genel Bakış
Afet ve Acil Durumlara Topyekûn Hazırlık
Temel Bilgi ve Kavramlar
Afet ve Acil Durumların Tanımı
Afet Çeşitleri Tehlikeleri(Deprem, Sel/Taşkın, Yangın, Heyelan, Çığ, Teknolojik Kaza)
Deprem Tehlikesi
Yapısal ve Yapısal Olmayan Riskler ve Önlemleri
Afet ve Acil Durum Planları
Planlamanın Temel İlkeleri

Afet ve Acil Durum Planlamasına Neden İhtiyaç Duyarız?

Aile Afet Planı
Okul Afet Planı
İşyeri Afet Planı
Afet ve Acil Durumlara Hazırlık
Afet ve Acil Durum Öncesi
Afet ve Acil Durum Sırasın da
Afet ve Acil Durum Sonrasın da
 
Katılımcı Sayısı : 30 Kişi / 1 Eğitmen
 
Süre : 2 Saat