SOSYAL SORUMLULUK

l HİZMETLERİMİZ l
SOSYAL SORUMLULUK
SOSYAL SORUMLULUK

Sosyal Sorumluluk Denetimleri Hakkında Gelişmekte olan ülkelerdeki kötü çalışma koşullarının artık göz ardı edilemeyecek bir boyuta ulaşmış olması, sivil toplum örgütlerinin çalışma koşullarını iyileştirme yönündeki çabaları ve tasarruf sahiplerinin yatırım kararı verirken kar kadar, aday örgütlerin sosyal sorumluluklarına uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de dikkate almaya başlamaları uluslararası standart Uluslararası Sosyal Sorumluluk Sistemi’nin SA 8000:2001 ortaya çıkmasında önemli rol oynamıştır. İş yerinde insan hakları yönetimi konusunda en çok kabul gören uluslararası standart Uluslararası Sosyal Sorumluluk Sistemi’nin SA 8000:2001 standardıdır. Bu standart dünyanın her yerinden ve her boyuttaki kuruluşa uygun, denetlenebilir ilk standarttır ve tüm hissedarlarınız için yönetim olarak sosyal sorumluluğunuzu yerine getirdiğinizin güvencesidir. Sivil Toplum Kuruluşları (STK’lar) ve yatırım analistleri iş yerinde asgari standartlara uyulmasını ve işçilere adil davranılmasını sağlamak için kuruluşları incelerler.