KİMYASAL MADDELERLE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
KİMYASAL MADDELERLE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı & İçerik
 
Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda yer alıp katı, sıvı ve gaz hallerinde kullanılmaktadırlar. Dünyada her yıl en az 400 milyon ton kimyasal madde üretilmekte ve her tür endüstride kullanılmakta olduğundan, günümüzde çalışanların birçoğu kimyasal tehlikeye şu ya da bu şekilde maruz kalmaktadır. Bu kimyasal maddelerin birçoğu insanlara ve çevreye büyük zararlar verebilmektedir. Sanayide kullanılan kimyasal maddeler, dikkatsizlik ve yanlış kullanım sonucu oluşan iş kazalarının ve sağlık problemlerinin başlıca nedenleri arasındadırlar.
 
Eğitim İş yerlerinde kimyasallardan dolayı doğacak olan iş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortaya çıkmasını engellemek, çalışanları kimyasallar konusunda bilgilendirerek verimli çalışma ortamı, sağlıklı ve güvenli çalışabilme becerileri kazandırmaktadır.
 
Kimler Katılabilir
 
Yönetimiler, çalışanlar ve acil durum söndürme ekipleri
 

Eğitim İçeriği & Amaçları

Kimyasal Nedir?
Tehlikeli Kimyasallar
Kimyasalların Fiziksel ve Çevresel Tehlikeleri
Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi
Kimyasalların Vücuda Bulaşma Yolları