Sıkça Sorulan Sorular

OSGB Nedir ?

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi : Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen birimdir.

OSGB'ler, sözleşme yaptıkları işyerlerine sunulacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre belirlenen sürelerden az olmamak kaydı ile yürütür.

İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Sağlık Personeli Bulundurma Zorunluluğu ve Para Cezaları ?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında "İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli " ile çalışma hükümleri kademeli olarak uygulamaya konulmuş olup, kademeleri tehlike sınıfı ve çalışan sayına göre belirlenmiştir.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden fazla ise: Tehlike sınıfına bakılmaksızın 01.01.2013 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Çalışan Sayısı 50 Kişiden az ise: Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıfta ise; 01.01.2014 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Az Tehlikeli sınıfta ise; Temmuz 2016 tarihi itibari ile iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi bulundurma zorunluluğu vardır.

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu 10 kişinin üstünde çalışanı olan ve Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeleri kapsamaktadır.

Resmi Gazete'de 30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği her bir kişi için aylık 5.601 TL, aykırılığın devam ettiği her ay için de aynı miktarda idari para cezası kesilmesini öngörüyor.

Diğer sağlık personeli görevlendirmemenin idari para cezası bulunmaktadır. Görevlendirme yapmayan iş yerleri 2800 TL ceza ödeyecek, aykırılığın tespit edildiği tarihten itibaren kesilmeye başlayan para cezası devam eden her ay yenilenecektir.

İş Güvenliği Uzmanı İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli Süreleri Nasıl Hesaplanır ?

Az Tehlikeli Sınıfta bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 5 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 10 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Tehlikeli İşler Sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 10 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 20 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B,C sınıfı )

Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu yoktur.

Çok Tehlikeli İşler sınıfında bulunan işletmeler;

Ayda kişi başı 15 dakika İşyeri Hekimi

Ayda kişi başı 40 dakika İş Güvenliği Uzmanı ( A,B sınıfı )

Diğer Sağlık Personelinin Çalışma Süreleri

Ayda kişi başı 10 dakika (10 ila 49 çalışan),

Ayda kişi başı 15 dakika (50 ila 249 çalışan),

Ayda kişi başı 20 dakika (250 ve üzeri çalışan) işyerlerinde Diğer Sağlık Personeli bulundurma zorunluluğu vardır.

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı Ertelendi mi ?

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı'nda erteleme durumu söz konusu değildir. 01.01.2013 tarihi itibari ile yasal yükümlülüktür.

Risk Değerlendirmesi Kimler İçin Yasal Yükümlülüktür ?

Risk Değerlendirmesi / Acil Durum Planı tehlike sınıfı fark etmeksizin çalışanı olan tüm işyerleri için zorunluluktur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Zorunlu mudur ?

Tüm işletmeler, çalışanlarına, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimini 01.01.2013 tarihi itibarı ile aldırmak zorundadır.

Az Tehlikeli sınfta yer alan işletmelerde 8 saat

Tehlikeli Sınıfta yer alan işletmelerde 12 saat

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan işletmelerde 16 saat eğitim zorunludur.

6331 Sayılı Kanun MADDE 17 – (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar. Bu eğitim özellikle; Ceza: İşverenin; çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde her bir çalışan için 1.078 TL para cezası uygulanacaktır.

Risk Değerlendirmesi Yenileme Süreleri Nelerdir ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Acil Durum Planı Yenileme Süreleri Nelerdir ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Yenileme Süreleri Nelerdir ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

Periyodik Sağlık Muayeneleri Yenileme Sürelere Nelerdir ?

Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç iki yılda bir

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç dört yılda bir

Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışan Temsilcisi Kimdir ?

İşyerlerinde, iş sağlığı ve güvenliği için işverene önerilerde bulunacak, gerekli tedbirlerin alınmasını istemek gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlayacak bir iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilecektir. Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla belirlenecektir.

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Arasındaki Fark Nedir ?

İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; devamlı olarak en az 50 işçinin çalıştırıldığı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütmek üzere işyerinde bünyesinde kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan birimdir. İşyeri sağlık ve güvenlik birimi; en az bir işyeri hekimi ile sanayiden sayılan işlerin yapıldığı işyerlerinde en az bir iş güvenliği uzmanından oluşur. Ancak bu yükümlülük, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmetin tamamının veya bir kısmının alınmasıyla da yerine getirilebilir.

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi ile Çalışmanın Avantajları Nelerdir ?

  • Yasalardan doğan tüm yükümlülüklerinizi OSGB yerine getirecektir.
  • İşyeri Hekimi, risk grubuna göre İş Güvenliği Uzmanı, Diğer Sağlık Personeli kendi bünyenizde görevlendirme yükümlülüğünüz olmayacak. İhbar ve kıdem tazminatları OSGB sorumluluğunda olacaktır.
  • İşletme körlüğünden kurtularak; eksikler ve gereklilikler profesyonel bir kadro tarafından ortaya çıkarılacaktır.
  • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe devam edemeyecek doktorunuz veya mühendisiniz yerine aynı niteliklere haiz bir personel zaman kaybı olmaksızın görevi yürütecektir.
  • Şirketinizde görevlendirilecek uzmanlarımız sadece eksikleri tespit etmeyecek bu eksiklerin nasıl giderileceği konusunda da öneriler getirecektir.
  • OSGB gizlilik ilkesini baz alarak çalışan ve tarafsız olarak 3. göz denetimlerini yapabilecektir.
  • İşçilerin sağlık gözetimine ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgileri işveren adına kayıt altına alınacak, saklanacak ve gerekli istatistikler oluşturulacaktır.
  • OSGB işveren adına Bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçleri takip edecek ve işverene raporlama yapacaktır.