ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ

Şirketlerinin çalışanlarının iş verimini arttırmaya yönelik personel motivasyonu, personelin hangi işte daha uygun olduğunu veya işe en uygun kişiyi seçmeyle ilgilenen, üretimin ve verimin arttırılmasını amaçlayan psikolojik sosyal ve çevresel düzenlemeler getiren bir bilim dalıdır.
Endüstri psikologları şirketlerin personel idare , motivasyon , personel seçimi ve uygun iş dağılımı planlanmasının , üretim ve kalite arttırma yönünden tüketici kitlenin ihtiyaç araştırması ve belirlenmesinin yanı sıra şirketlerde kullanılan herhangi bir yeni geliştirilmiş aletlerin (makine vb.) en düşük hata riski ile çalışabileceğini ve aleti kullanmaya uygun personel seçimi ile ilgili araştırmayı yapmaktadır.