İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

l HİZMETLERİMİZ l
İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ
İŞYERİ ORTAM ÖLÇÜMLERİ

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür ‘’ denmektedir.
Aynı yönetmeliğin 6. Maddesi (İşyerinde İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri, bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen istisnalar hariç, bu konuda ön yeterlik veya yeterlik belgesine sahip laboratuvar tarafından yapılır.) yukarıda bahsi geçen laboratuvarın Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025 standardı kapsamında akredite olması gerektiğini de açıkça ifade etmektedir.
Eryılmaz Group bünyesiyle aynı çatı altında bulunan çözüm ortağı İş Hijyen Akredite Laboratuvar Kuruluşu vasıtasıyla iş hijyeni ölçüm, test ve analizlerinde sizlere destek sağlamakta ve kontrollerde sizlere hizmet sunarak bağımsız, tarafsız ve güvenilir 3. Taraf mühendislik kontrolleri gerçekleştirmektedir.
İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tablo 6’te yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yap­tırmak zorundadır.

PERİYODİK OLARAK YAPILAN İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM VE KONTROLLERİ

Aydınlatma
Kişisel Gürültü Maruziyeti
İşyeri Ortamı Gürültü Ölçümleri
Kişisel Titreşim Maruziyeti Ölçümleri
İşyeri Ortamı Titreşim Ölçümleri
Termal Konfor
Kişisel Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
İşyeri Ortamı Solunabilir Tozların Konsantrasyonu
İşyeri Organik Buhar Ölçümü
İşyeri Gaz Buhar Ölçümü
Hava kalitesi Ölçümü ve Modellemesi
 
İş hijyeni ölçüm, test ve analizleri hakkında işverenler, iş yerindeki çalışma ortam koşullarına ve İş güvenliği profesyonellerince oluşturulacak risk analizi sonuçlarına göre aşağıda Tablo 6’te yer alan parametrelerde test ve ölçümleri yap­tırmak zorundadır.