MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ

l HİZMETLERİMİZ l
MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ
MOBİL SAĞLIK TARAMA HİZMETLERİ

Yasal bir zorunluluk olarak ele alınan işyerlerinde çalışanların sağlık tetkik ve taramalarının amacı meslek hastalıklarına neden olabilecek ortam şartlarındaki sağlık risklerinin belirlenmesi ve önüne geçilmesi, olası meslek hastalıklarını engellemek amacıyla tedbir alınmasının sağlanmasıdır.İşyerinde çalışanların sağlık tetkikleri güvenilir ve doğru kurumlarca ele alınması ciddi önem arz etmektedir.Çalışan sağlığının işyerinde periyodik olarak gözetilerek temin edilmesi mutlu ve sağlıklı bir çalışma ortamı , verimliliğin artışı ve güvenilir, kaliteli ürün eldesi gibi ciddi ekonomik faydalar doğurabilir.Mobil sağlık araçları ile periyodik sağlık tetkik ve tarama işlemleri fabrika sınırlarınız dahilinde ele alınmakta ve sonuçlar yine tarafınıza iletilerek işlerinizdeki yoğunluğunuzun artmasının önüne geçilmektedir.
Bu sayede zaman ve iş gücü kaybı olmaksızın çalışanlarınızın iş gücü kaybı yaşanmasına engel olunmaktadır.
Sağlık kontrollerinin zamanında yapılması oluşacak problemlerin önceden tespit edilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaktır.

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz

 • Akciğer Grafisi
 • Odiometri testi( İşitme Testi)
 • Solunum fonksiyon Testi (SFT)
 • Portör Muayenesi
 • Kan sayımı
 • Tam İdrar Tahlili (TIT)
 • Karaciğer Fonksiyon Testleri
 • Böbrek Fonksiyon Testleri
 • Hepatit A/B Testleri
 • Serolojik Tetkikler
 • Elektrokardiografi (EKG)
 • İdrarda / Kanda Kurşun
 • Aşılar ( Tetanoz, Grip, Sarılık)
 • Check-Up Hizmetleri
 • Toksikoloji İdrarda /Kanda Toluen, Fenol, Vanil Mandalik Asit, Hippurik Asit…v.b
 • Göz Muayenesi
 • İşe giriş Sağlık Muayeneleri ve Raporları