YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

l HİZMETLERİMİZ l
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ
YÜKSEKTE ÇALIŞMA EĞİTİMİ

Eğitim Amacı & İçerik

Bu kursun amacı, iş deneyimi olan personele erişimin kolay olduğu çalışma sahalarında karşılaşacakları yüksekte çalışma ilkelerini öğretmek ve farkındalık yaratmaktır. Eğitime katılan personel yüksekte çalışmanın riskleri, yasal mevzuat, Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanımı/muayenesi/bakımı, risk analizi gibi temel bilgiler edineceklerdir.
Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar iş tanımlarına uygun olarak düşüş durdurma, işe konumlanma, düşüş engelleme (tasmalama) gibi kullanacakları sistemler hakkında hem teorik hem de pratik beceriler kazanırlar.

Ön Koşul

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilecek tıbbi yeterlilik, yüksekte çalışmaya yatkınlık.
 

Kimler Katılabilir

Erişimin kolay olduğu basit işlerde çalışanlar
Hareketli platform, iskele, vinç, sepetli araç gibi erişim araçlarında çalışanlar
Eğitim İçeriği & Amaçları
Yüksekte çalışmanın tehlikeleri
Temel yasal mevzuat
Risk değerlendirmesi
Güvenli çalışma ortamının hazırlanması
Lanyard kullanma
Güvenli çalışma pratiği
Katılımcı Sayısı : 12 Kişi / 1 Eğitmen
Süre : 1 Gün (8 Saat)

Eğitim Yeri

Bu eğitim tarafımızca keşfi yapılıp onaylanmak koşuluyla firmanızın sahasında yapılabilmektedir.
Teorik ve pratik sınavları başarıyla tamamlayan katılımcılara 1 yıl geçerliliği olan, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili yönetmeliklerine uygun, OSGB tarafından düzenlenen “Başarı Belgesi” verilmektedir. Eğitimde başarısız olma durumunda yalnızca “Katılım Belgesi” düzenlenmektedir.